Ak sa pri otváraní súboru zobrazuje okno nižšie, riaďte sa, prosím, postupom A, inak postupom B.

Postup A

  1. V zobrazenom okne vyššie stlačte tlačidlo OK, príp. krížik v pravom hornom rohu, aby okno zmizlo.
  2. Kliknite na tlačidlo s logom Microsoft Office v ľavom hornom rohu. Následne stlačte tlačidlo Možnosti programu Excel.
  3. Prejdite na záložku Centrum dôveryhodnosti a stlačte tlačidlo Nastavenie centra dôveryhodnosti.
  4. Prejdite na záložku Nastavenie makra, z ponuky vyberte možnosť Zakázať všetky makrá s oznámením a potvrdte tlačidlom OK.
  5. Program zatvorte a znovu otvorte. V úvode bude zobrazené nasledovné hlásenie. Kliknite na tlačidlo Možnosti.
  6. Kliknite na stredné tlačidlo Povoliť tento obsah a potvrdte tlačidlom OK. Program by mal fungovať správne. 

Postup B

V prípade, že sa Vám úvodné okno pri otvorení aplikácie nezobrazilo, pokračujte krokom č. 5 v postupe A.